x Ultramaratonski Savez Srbije H3
 
SrpskiMađarskiEngleski
04.03.2021. Četvrtak
 
 
ASSOSIACIONS
 
International Association of Ultrarunnera
International Association
of Ultrarunnera
2_8.jpg
Pokrajinski sekretarijat
za sport i omladinu
 
2_2.jpg
Atletski Savez Srbije
 
2_4.jpg
Ultramaratonski Savez Srbije
 
2_5.jpg
Paligo Palus
Ultramaratonski klub
 
OUR SPONSORS
Grad Subotica
Grad Subotica
Mini Pani
SIBERIAN HEALTH


VAŽNO OBAVEŠTENJE
02.06.2015.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA DRŽAVNOM PRVENSTVU 13-14.06.2015.

Da bi se takmičili na trkama koje su državno prvenstvo, neophodno je:

 1. članstvo u klubu koji je član Ultramaratonskog saveza Srbije ili Atletskog saveza Srbije;
 2. lekarsko uverenje ne starije od 30 dana.
Učešće na OPEN RACE trkama je na ličnu odgovornost.
 
ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA U OKVIRU TRKAČKOG VIKENDA ORGANIZOVAĆE SE I TRKA NA 50km.

PRAVILNIK ULTRAMARATONSKIH TAKMIČENJA

 • Prijava takmičenja se vrši slanjem dokumenata u IAU;
 • Plaća se godišnja članarina IAU u iznosu od 150 eura;
 • Takmičenja se organizuju u skladu sa pravilima IAU i u skladu sa pravilima dotične zemlje;
 • Svi takmičari su ravnopravni i niko ne može imati posebne privilegije;
 • Svaki takmičar mora imati potvrdu o obavljenom lekarsko pregledu, ne stariju od 30 dana;
 • Takmičenja za žene i muškarce se održavaju istovremeno;
 • Apsolutni pobednik takmičenja može postati i veteran;
 • Svetska, evropska i državna prvenstva se mogu organizovati samo na verifikovanoj kružnoj stazi;
 • Potvrdu o verifikaciji staze izdaje IAU i obnavlja se svakih 5 godina;
 • Smeštaj, ishrana i startnina na Prvenstvu Sveta obezbeđena je od strane IAU, a delom i putni troškovi (zavisno od razdaljine, postignutog rezultata, istrčane A, B ili C norme, ...);
 • Na svetsko prvenstvo Ultramaratonski savez Srbije šalje samo državljane Republike Srbije;
 • Strani državljani svoje rezultate imaju pravo da registruju u svom matičnom savezu u državi iz koje dolaze;
 • Na svetskom prvenstvu mogu učestvovati samo sportisti koji su registrovani u Atletskom savezu Srbije ili u Ultramaratonskom savezu Srbije;
 • Domaći takmičari koji ispune normu za svetsko prvenstvo u nekoj disciplini na trkama u inostranstvu u obavezi su da u istoj disciplini učestvuju i na domaćem prvenstvu;
 • Rezultati se mere isključivo elektronski uz pomoć čipova;
 • Meri se i beleži svaki krug trke za svakog takmičara;
 • Prolazni rezultati rezultati moraju iti vidljivi za svakog takmičara i pratioca, kao i za publiku;
 • Krajnje rezultate verifikuje sudija;
 • Postignuti rezultati se priznaju bez obzira na broj učesnika;
 • Rezultati takmičenja se šalju u IAU;
 • Na stazama gde je krug kraći od 1.000 metara, dozvoljeno je takmičarima da menjaju pravac trčanja svakih 6 satiu dogovoru sa organizatorom trke;
 • Na trkama 6, 12, 24 i 48 sati, kao i na trkama 6 i 10 dana, takmičar ima pravo da stane u bilo koje vreme, ali ne duže od 180 minuta (3 sata);
 • Za vreme trke takmičarima nije dozvoljeno skidanje majice;
 • Za vreme trke niko ne sme da prati takmičara;
 • Najbolja 3 ženska i 3 muška takmičara, koji ostvare normu, stiču pravo učešća na svetskom prvenstvu;
 • U slučaju postavljanja novog državnog rekorda, doping test se obavezno mora obaviti u roku od 24 časa;
 • Takmičari mlađi od 18 godina, mogu učestvovati na IAU takmičenjima samo kao članovi štafeta;
 • Takmičari mlađi od 18 godina mogu učestvovati u pojedinačnim trkama samo uz saglasnost Atletskog saveza, trenera, roditelja i lekara.